De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Atilla Demir

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Atilla Demir
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Atilla Demir

Cumuleo