De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Claessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jos Claessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jos Claessens

Cumuleo