De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Wimlot

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Laurent Wimlot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Laurent Wimlot

Cumuleo