De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erik Gerits

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Erik Gerits
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Erik Gerits

Cumuleo