De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Vandenbroucke

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Joris Vandenbroucke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Joris Vandenbroucke

Cumuleo