De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Winants

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Winants
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Winants

Cumuleo