De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Thirion

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Thirion
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Thirion

Cumuleo