De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Vanderbecken

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Vanderbecken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Vanderbecken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Vanderbecken

Cumuleo