De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van MichaŽl Vander Mynsbrugge

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door MichaŽl Vander Mynsbrugge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door MichaŽl Vander Mynsbrugge

Cumuleo