De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Manuel Bejarano Medina

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Manuel Bejarano Medina
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Manuel Bejarano Medina

Cumuleo