De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Berger

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Berger
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Berger
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Berger

Cumuleo