De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Blanchart

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Philippe Blanchart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Philippe Blanchart

Cumuleo