De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Bogaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Hendrik Bogaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Hendrik Bogaert

Cumuleo