De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Bonte

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Hans Bonte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Hans Bonte

Cumuleo