De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Braeckman

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Dominique Braeckman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Dominique Braeckman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Dominique Braeckman

Cumuleo