De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludwig Caluwe

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Ludwig Caluwe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Ludwig Caluwe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Ludwig Caluwe

Cumuleo