De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sigurd Vangermeersch

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Sigurd Vangermeersch
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sigurd Vangermeersch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sigurd Vangermeersch

Cumuleo