De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Philippe Charlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Philippe Charlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Philippe Charlier

Cumuleo