De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Cheron

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marcel Cheron
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marcel Cheron
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marcel Cheron

Cumuleo