De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingrid Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Ingrid Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Ingrid Claes

Cumuleo