De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonja Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Sonja Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sonja Claes

Cumuleo