De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Daems

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Hendrik Daems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Hendrik Daems
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Hendrik Daems

Cumuleo