De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Dantine

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Benoît Dantine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Benoît Dantine

Cumuleo