De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Danze

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick Danze
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick Danze

Cumuleo