De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick De Klerck

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick De Klerck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick De Klerck

Cumuleo