De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els De Rammelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Els De Rammelaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Els De Rammelaere

Cumuleo