De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Vanraes

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Luc Vanraes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Luc Vanraes

Cumuleo