De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Ville

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc De Ville
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc De Ville

Cumuleo