De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom De Vries

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Tom De Vries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Tom De Vries

Cumuleo