De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Dechamps

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Michel Dechamps
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Michel Dechamps
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Michel Dechamps

Cumuleo