De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Delaunois

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick Delaunois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick Delaunois

Cumuleo