De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Delire

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Luc Delire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Luc Delire

Cumuleo