De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dieter Deltour

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Dieter Deltour
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Dieter Deltour

Cumuleo