De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Devlies

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Carl Devlies
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Carl Devlies

Cumuleo