De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Dochy

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Bart Dochy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Bart Dochy

Cumuleo