De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dalila Douifi

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Dalila Douifi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Dalila Douifi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Dalila Douifi

Cumuleo