De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Cindy Franssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Cindy Franssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Cindy Franssen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Cindy Franssen

Cumuleo