De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Geens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Koen Geens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Koen Geens

Cumuleo