De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christel Geerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Christel Geerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Christel Geerts

Cumuleo