De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Gilkinet

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Georges Gilkinet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Georges Gilkinet

Cumuleo