De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Gilloteaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Gilloteaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Gilloteaux

Cumuleo