De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Herscovici

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Anne Herscovici
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Anne Herscovici
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Anne Herscovici

Cumuleo