De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Hilgers

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Hilgers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Hilgers

Cumuleo