De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Holsters

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Frans Holsters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Frans Holsters

Cumuleo