De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Istasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-François Istasse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-François Istasse

Cumuleo