De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Jacobeus

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Jacobeus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Jacobeus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Alain Jacobeus

Cumuleo