De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lambert Jaegers

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Lambert Jaegers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Lambert Jaegers

Cumuleo