De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Jambon

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Jambon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Jambon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Jambon

Cumuleo