De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Jurion

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Bernard Jurion
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Bernard Jurion

Cumuleo