De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Karthäuser

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Bernard Karthäuser
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Bernard Karthäuser

Cumuleo